HomepageBiografieBoekenAgendaBestelContact www.degeus.nl
 
  Recensies

‘Achter elke grote man staat een sterke vrouw. Leo Baekeland (1863-1944), uitvinder van het bakeliet, heeft er liefst twee. Het zijn sterke armen en hoofden van zijn moeder en zijn vrouw die hem naar het succes tillen.
Hilda Schalck uit Hilvarenbeek schreef een historische roman over het leven en streven van de Gentse jongen die chemicus en uitvinder werd en naar Amerika trok om zijn fortuin te maken.
Een bijzonder boek, niet alleen omdat Schalck ook de schaduwkanten van haar held laat zien en de kleurrijke vrouwen die voor hem zorgden, maar ook door het beeld dat zij geeft van bijna een eeuw geschiedenis. Eerst in het oude Gent en vervolgens in Amerika, voor velen het beloofde land, dat toch diep teleurstelde…
Schalck is een rasverteller en geeft pakkende beschrijvingen van het negentiende-eeuwse Gent en de gevaren van armoede en ziekten die de bevolking belaagden. Uitvoerig staat zij stil bij destijds riskante bevallingen, de grote kans op kindersterfte en standsverschil…
Schalck heeft zich grondig verdiept in alle wetenschap en techniek. Maar haar boek is toch vooral een menselijk relaas over vallen en weer opstaan geworden.‘
Mieske van Eck, Twee vrouwen tillen man naar succes. 
In: Brabants Dagblad, 29 augustus 2013

‘Het levensverhaal van Leo Baekeland is geen droog wetenschappelijk werk geworden…  “Ik heb bewust voor de romanvorm gekozen. Zijn levensverhaal is zo boeiend dat het een groter publiek dan alleen historici moest bereiken… Voor veel mensen is het de grootste Belg die ooit geleefd heeft…  Zijn leven is buitengewoon veelzijdig… De familie in de VS stond mij het gebruik van haar archieven toe… Leo is een man die het waard is om… ervoor te zorgen dat hij niet aan de vergetelheid wordt prijs gegeven.”
Kees van Kemenade, Hilda Schalck schrijft boek over Leo Baekeland. In: Hilverbode, 22 augustus 2013

‘De roman van Hilda draagt de prozaïsche naam De grote droom van Leo Baekeland… De droom die Leo waarmaakte, was de grote droom van zijn moeder. “Zij zou Frans met haar zoon spreken, opdat hij tot de bourgeoisie zou horen in plaats van ervoor te werken. Kleine dromen waren niet de moeite waard, vond zij. “(p.19)...
Céline Swarts is een sterke vrouw die beantwoordt aan de lofzang op de vrouw in het Bijbelboek Spreuken. Zij bemoedigt en steunt haar man als het zakelijk tegen zit, als de zoektocht naar mensen met geld op niets uitloopt, als hij zonder werk zit. In betere tijden toetst zij de contracten. Soms zijn haar charmes het laatste zetje om een lucratieve overeenkomst voor manlief binnen te slepen. [hfd VIII]…
De fletse titel doet geen recht aan de overweldigende inhoud van de biografische roman. Die steunt op gedegen studie van de bronnen, waaronder de briefwisseling met mensen uit het sociale netwerk van Baekeland [familie, universitaire milieu, compagnons en studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan]  en zijn dagboeken. Wat een geluk dat in die dagen de pen nog ter hand genomen werd!...
In de verkiezing Belg van de eeuw eindigde Leo Baekeland op de 32ste plaats. Of hij die positie bereikt had zonder zijn vrouw Céline is nog maar zeer de vraag. Ik waag het te betwijfelen.
Ad Smeijers, 'Van straatjongen tot multimiljonair', in: Uitgesproken, Hilvarenbeek 2014, p.117-118

TERUG NAAR: BOEKEN - DE GROTE DROOM VAN LEO BAEKELAND